• Vrijeme Došašća je uvijek posebno za našu ustanovu, a naročito Edukacijsko-rehabilitacijski odjel, jer nas posjete mnogi i još više razvesele.
  • Ovdje donosimo nekoliko fotografija od darivanja Svetog Nikole, pjesme i plesa s volonterima, obilježvanju rođendana i imendana te druge aktivnosti.