I servizi per gli utenti esterni

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

Edukacijsko-rehabilitacijski odjel Rehabilitacijskoga centra „Sveta Obitelj“ namijenjen je djeci s poteškoćama u psiho-fizičkom i intelektualnom razvoju u dobi do 18. godine života.

Stručni tim Edukacijsko-rehabilitacijskog odjela čine: pegagoginja specijalistica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, socijalna radnica, odgojitelji, fizioterapeuti, Bobath terapeut i senzorni terapeuti a na raspolaganju im je medicinsko i tehničko osoblje.

Prostor je suvremeno opremljen. Uz dnevni boravak, blagovaonicu i učionice, za terapeutski rad su posebno opremljeni kabinet za fizioterapiju, fitness, terapijska kuhinja te senzorna soba.

Tu je i stomatološka ordinacija za osobe s posebnim potrebama.

Rana intervencija

Svi postupci u kontekstu odnosa djece i njihovih roditelja i odgajatelja smještaju se u kontekst rane intervencije. Roditelji mogu aktivno sudjelovati u procesu praćenja i unaprijeđivanja djetetovog razvoja u obliku rane intervencije koja je usmjerena na obitelj. Roditelje osnažujemo i usmjeravamo na to da svom djetetu budu roditelji a ne terapeuti. Podrška roditeljstvu je usmjerena na roditeljska znanja i vještine, ali i na okolinske činitelje koji mogu povoljno ili nepovoljno utjecati na ispunjavanje roditeljske uloge.

La terapia Bobath per i bambini,bs

Bobath terapeut omogućava djetetu da se kreće na prirodan način tako što će poboljšati posturalni tonus i osigurati što bolje senzorno-motoričko iskustvo tijekom izvođenja funkcionalne vještine. Kvaliteta i pozitivni rezultati terapije ovise o međusobnoj komunikaciji dijete-terapeut-roditelj, o kontinuitetu i redovitosti terapije te motivaciji djeteta i roditelja kao i timskom radu.

Senzorna integracija

Senzorna integracija je sposobnost uređivanja osjetne percepcije koja omogućuje učinkovitu inetarkciju s fizičkom okolinom i ljudima. Kod djece s poteškoćama u razvoju uočava se senzorna dezintegracija odnosno nepravilnost u moždanom funkcioniranju koji otežava integraciju senzornog unosa podržaja. Prepoznajemo je kao pojačanu ili smanjenu osjetljivost, probleme koordinacije, zaostajanje u govoru, problemi con attenzione e smaokontrolom e significativamente aumentare o diminuire il livello di attività.

Senzorna soba je zamišljena da kroz igru izazove i potakne dijete na: istraživanje, koncentraciju, osjećaj sigurnosti i povezanosti, komunikaciju i bliskost, samosvjesnost.

Infant - sensomotorie sviluppo / deviazioni e le opportunità di prevenzione e trattamento

da 09. mesi 2016. anno ha iniziato a lavorare con i bambini di 6. mesi di vita. I bambini vengono accompagnati dai genitori e dopo la proiezione e la valutazione, I genitori entrano in consultazione. terapeuta sensoriale e specialista di intervento precoce una volta al mese avvisare i genitori dei bambini e aiutarli attraverso le attività quotidiane (condimento, l'alimentazione e la riproduzione) meglio stimolare il vostro bambino e incoraggiarlo a imparare come i suoi maggior parte dei primi insegnanti naturali. I bambini di solito si rivolgono a noi per neuropediatra raccomandazione o fisiatra.

Rehabilitacijski centar za osobe s posebnim potrebama „Sveta Obitelj“

Kneza Mihajla Viševića Humskog 21

BiH – 88000 Mostar

E-mail: rhc.sveta.obitelj@tel.net.ba

Kontakt telefon za informacije i dogovore termina: 063/670-466

Traduzione