Services for external users

“No one, not in a life time, and regardless of the physical, psychological or social situation, should not be seen as a burden to the community.”

"No one, not in a life time, and regardless of the physical, psychological or social situation, should not be seen as a burden to the community. "

"No one, not in a life time, and regardless of the physical, psychological or social situation, should not be seen as a burden to the community. "

Edukacijsko-rehabilitacijski odjel Rehabilitacijskoga centra „Sveta Obitelj“ namijenjen je djeci s poteškoćama u psiho-fizičkom i intelektualnom razvoju u dobi do 18. age.

Stručni tim Edukacijsko-rehabilitacijskog odjela čine: pegagoginja specijalistica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, social worker, odgojitelji, physiotherapists, Bobath terapeut i senzorni terapeuti a na raspolaganju im je medicinsko i tehničko osoblje.

Prostor je suvremeno opremljen. Uz dnevni boravak, blagovaonicu i učionice, za terapeutski rad su posebno opremljeni kabinet za fizioterapiju, fitness, terapijska kuhinja te senzorna soba.

Tu je i stomatološka ordinacija za osobe s posebnim potrebama.

Early intervention

Svi postupci u kontekstu odnosa djece i njihovih roditelja i odgajatelja smještaju se u kontekst rane intervencije. Roditelji mogu aktivno sudjelovati u procesu praćenja i unaprijeđivanja djetetovog razvoja u obliku rane intervencije koja je usmjerena na obitelj. Roditelje osnažujemo i usmjeravamo na to da svom djetetu budu roditelji a ne terapeuti. Podrška roditeljstvu je usmjerena na roditeljska znanja i vještine, ali i na okolinske činitelje koji mogu povoljno ili nepovoljno utjecati na ispunjavanje roditeljske uloge.

Bobath therapy for children,bs

Bobath terapeut omogućava djetetu da se kreće na prirodan način tako što će poboljšati posturalni tonus i osigurati što bolje senzorno-motoričko iskustvo tijekom izvođenja funkcionalne vještine. Kvaliteta i pozitivni rezultati terapije ovise o međusobnoj komunikaciji dijete-terapeut-roditelj, o kontinuitetu i redovitosti terapije te motivaciji djeteta i roditelja kao i timskom radu.

Senzorna integracija

Senzorna integracija je sposobnost uređivanja osjetne percepcije koja omogućuje učinkovitu inetarkciju s fizičkom okolinom i ljudima. Kod djece s poteškoćama u razvoju uočava se senzorna dezintegracija odnosno nepravilnost u moždanom funkcioniranju koji otežava integraciju senzornog unosa podržaja. Prepoznajemo je kao pojačanu ili smanjenu osjetljivost, probleme koordinacije, zaostajanje u govoru, problems with attention and smaokontrolom and significantly increase or decrease the level of activity.

Senzorna soba je zamišljena da kroz igru izazove i potakne dijete na: istraživanje, koncentraciju, osjećaj sigurnosti i povezanosti, komunikaciju i bliskost, samosvjesnost.

Infant - sensomotoric development / deviations and opportunities for prevention and treatment

From 09. month 2016. year began to work with infants of 6. months of their lives. Babies come accompanied by their parents and after the screening and assessment, Parents enter into consultation. Sensory therapist and specialist early intervention once a month advise parents of babies and help them through daily activities (dressing, feeding and playing) better stimulate your child and encourage him to learn as his most natural first teachers. Babies usually come to us by recommendation neuropediatrician or physiatrist.

Rehabilitacijski centar za osobe s posebnim potrebama „Sveta Obitelj“

Kneza Mihajla Viševića Humskog 21

BiH – 88000 Mostar

E-mail: rhc.sveta.obitelj@tel.net.ba

Kontakt telefon za informacije i dogovore termina: 063/670-466

Translation