Dienstleistungen für externe Nutzer

„Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.“

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

Edukacijsko-rehabilitacijski odjel Rehabilitacijskoga centra „Sveta Obitelj“ namijenjen je djeci s poteškoćama u psiho-fizičkom i intelektualnom razvoju u dobi do 18. godine života.

Stručni tim Edukacijsko-rehabilitacijskog odjela čine: pegagoginja specijalistica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, socijalna radnica, odgojitelji, fizioterapeuti, Bobath terapeut i senzorni terapeuti a na raspolaganju im je medicinsko i tehničko osoblje.

Prostor je suvremeno opremljen. Uz dnevni boravak, blagovaonicu i učionice, za terapeutski rad su posebno opremljeni kabinet za fizioterapiju, fitness, terapijska kuhinja te senzorna soba.

Tu je i stomatološka ordinacija za osobe s posebnim potrebama.

Rana intervencija

Svi postupci u kontekstu odnosa djece i njihovih roditelja i odgajatelja smještaju se u kontekst rane intervencije. Roditelji mogu aktivno sudjelovati u procesu praćenja i unaprijeđivanja djetetovog razvoja u obliku rane intervencije koja je usmjerena na obitelj. Roditelje osnažujemo i usmjeravamo na to da svom djetetu budu roditelji a ne terapeuti. Podrška roditeljstvu je usmjerena na roditeljska znanja i vještine, ali i na okolinske činitelje koji mogu povoljno ili nepovoljno utjecati na ispunjavanje roditeljske uloge.

Bobath terapija za djecu

Bobath terapeut omogućava djetetu da se kreće na prirodan način tako što će poboljšati posturalni tonus i osigurati što bolje senzorno-motoričko iskustvo tijekom izvođenja funkcionalne vještine. Kvaliteta i pozitivni rezultati terapije ovise o međusobnoj komunikaciji dijete-terapeut-roditelj, o kontinuitetu i redovitosti terapije te motivaciji djeteta i roditelja kao i timskom radu.

Senzorna integracija

Senzorna integracija je sposobnost uređivanja osjetne percepcije koja omogućuje učinkovitu inetarkciju s fizičkom okolinom i ljudima. Kod djece s poteškoćama u razvoju uočava se senzorna dezintegracija odnosno nepravilnost u moždanom funkcioniranju koji otežava integraciju senzornog unosa podržaja. Prepoznajemo je kao pojačanu ili smanjenu osjetljivost, probleme koordinacije, zaostajanje u govoru, Probleme mit Aufmerksamkeit und smaokontrolom und erhöhen oder verringern deutlich den Grad der Aktivität.

Senzorna soba je zamišljena da kroz igru izazove i potakne dijete na: istraživanje, koncentraciju, osjećaj sigurnosti i povezanosti, komunikaciju i bliskost, samosvjesnost.

Kleinkind - sensomotorische Entwicklung / Abweichungen und Möglichkeiten zur Vorbeugung und Behandlung

von 09. Monate 2016. Jahr begann mit Kindern zu arbeiten, von 6. Monate ihres Lebens. Babys kommen von ihren Eltern und nach der Überprüfung und Beurteilung begleitet, Die Eltern treten in Konsultation. Sensorische Therapeuten und Fach frühzeitige Intervention einmal im Monat beraten Eltern von Babys und helfen ihnen durch tägliche Aktivitäten (Dressing, Fütterung und spielen) besser Ihr Kind anregen und ermutigen ihn, als seine natürliche ersten Lehrer zu lernen. Babys kommen in der Regel zu uns durch Empfehlung neuropediatrician oder physiatrist.

Rehabilitacijski centar za osobe s posebnim potrebama „Sveta Obitelj“

Kneza Mihajla Viševića Humskog 21

BiH – 88000 Mostar

E-mail: rhc.sveta.obitelj@tel.net.ba

Kontakt telefon za informacije i dogovore termina: 063/670-466

Translation