Usluge za vanjske korisnike

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

Edukacijsko-rehabilitacijski odjel Rehabilitacijskoga centra „Sveta Obitelj“ namijenjen je djeci s poteškoćama u psiho-fizičkom i intelektualnom razvoju u dobi do 18. godine života.

Stručni tim Edukacijsko-rehabilitacijskog odjela čine: pegagoginja specijalistica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, socijalna radnica, odgojitelji, fizioterapeuti, Bobath terapeut i senzorni terapeuti a na raspolaganju im je medicinsko i tehničko osoblje.

Prostor je suvremeno opremljen. Uz dnevni boravak, blagovaonicu i učionice, za terapeutski rad su posebno opremljeni kabinet za fizioterapiju, fitness, terapijska kuhinja te senzorna soba.

Tu je i stomatološka ordinacija za osobe s posebnim potrebama.

Rana intervencija

Svi postupci u kontekstu odnosa djece i njihovih roditelja i odgajatelja smještaju se u kontekst rane intervencije. Roditelji mogu aktivno sudjelovati u procesu praćenja i unaprijeđivanja djetetovog razvoja u obliku rane intervencije koja je usmjerena na obitelj. Roditelje osnažujemo i usmjeravamo na to da svom djetetu budu roditelji a ne terapeuti. Podrška roditeljstvu je usmjerena na roditeljska znanja i vještine, ali i na okolinske činitelje koji mogu povoljno ili nepovoljno utjecati na ispunjavanje roditeljske uloge.

Bobath terapija za djecu

Bobath terapeut omogućava djetetu da se kreće na prirodan način tako što će poboljšati posturalni tonus i osigurati što bolje senzorno-motoričko iskustvo tijekom izvođenja funkcionalne vještine. Kvaliteta i pozitivni rezultati terapije ovise o međusobnoj komunikaciji dijete-terapeut-roditelj, o kontinuitetu i redovitosti terapije te motivaciji djeteta i roditelja kao i timskom radu.

Senzorna integracija

Senzorna integracija je sposobnost uređivanja osjetne percepcije koja omogućuje učinkovitu inetarkciju s fizičkom okolinom i ljudima. Kod djece s poteškoćama u razvoju uočava se senzorna dezintegracija odnosno nepravilnost u moždanom funkcioniranju koji otežava integraciju senzornog unosa podržaja. Prepoznajemo je kao pojačanu ili smanjenu osjetljivost, probleme koordinacije, zaostajanje u govoru, probleme s pažnjom i smaokontrolom te značajno pojačanje ili smanjenje razine aktivnosti.

Senzorna soba je zamišljena da kroz igru izazove i potakne dijete na: istraživanje, koncentraciju, osjećaj sigurnosti i povezanosti, komunikaciju i bliskost, samosvjesnost.

Dojenče – senzomotorički razvoj/odstupanja i mogućnosti prevencije i tretmana

Od 09. mjeseca 2016. godine započelo se raditi s dojenčadi od 6. mjeseca njihovog života. Bebe dolaze u pratnji roditelja i nakon screeninga i procjene, roditelji ulaze u savjetovanje. Senzorni terapeut i specijalistica rane intervencije jednom mjesečno savjetuju roditelje beba te im pomažu da kroz svakodnevne aktivnosti (presvlačenje, hranjenje i igranje) što bolje stimuliraju svoje dijete te ga potaknu na učenje kao njegovi najprirodniji i prvi učitelji. Bebe nam najčešće dolaze po preporuci neuropedijatra ili fizijatra.

Rehabilitacijski centar za osobe s posebnim potrebama „Sveta Obitelj“

Kneza Mihajla Viševića Humskog 21

BiH – 88000 Mostar

E-mail: rhc.sveta.obitelj@tel.net.ba

Kontakt telefon za informacije i dogovore termina: 063/670-466

Translation