• Oggi il St.. Lucia (luce) I volontari sono osvijetili Dipartimento stazionario con un sorriso, musica, igrom društvenih igara, bora kićenjem, božićnim kuglicama s fotografijama naših dragih korisnika, božićnim kolačima s imenima za svakog korisnika, vin brulè, fritulama. Grazie dal cuore cari volontari :D.