• I membri di Istruzione – rehabilitacijskog odjela RC “Sveta Obitelj” su sa svojim dgajateljicama i ravnateljicom otišli u posjetu DV “San Giuseppe” te s njima obilježili Dane kruha.