• Members of Education – rehabilitacijskog odjela RC “Holy Family” su sa svojim dgajateljicama i ravnateljicom otišli u posjetu DV “Saint Joseph” te s njima obilježili Dane kruha.