• Die Mitglieder der Bildung – Rehabilitation Abteilung RC „Sveta Obitelj“ su sa svojim dgajateljicama i ravnateljicom otišli u posjetu DV „St. Joseph“ te s njima obilježili Dane kruha.