• Korisnici Edukacijsko – rehabilitacijskog odjela RC “Sveta Obitelj” su sa svojim dgajateljicama i ravnateljicom otišli u posjetu DV “Sveti Josip” te s njima obilježili Dane kruha.