• Radost na licima, posjete raznih ustanova i darivanje sv. Nikole.
  • U ove dane također nas je posjetila i Srednja ekonomska škola Mostar sa svojim Sv. Nikolom te su nas uz poklone, gitaru i pjesmu razveselili.