stationary department

“No one, not in a life time, and regardless of the physical, psychological or social situation, should not be seen as a burden to the community.”

"No one, not in a life time, and regardless of the physical, psychological or social situation, should not be seen as a burden to the community. "

"No one, not in a life time, and regardless of the physical, psychological or social situation, should not be seen as a burden to the community. "

Professional team:odjelna sestra

– medicinske sestre

– nurses

-vanjski suradnik liječnik internista i drugi liječnici specijalisti po potrebi

– fizioterapeut

– social worker

– educator

– duhovna skrb

– po potrebi psiholog

 

Postupak prijama:

Pravo na smještaj mogu ostvariti sljedeći korisnici

 • osobe s urođenim invaliditetom neovisno o dobi
 • persons with acquired disabilities, regardless of age
 • nepokretne osobe

Pravo na smještaj ne mogu ostvariti sljedeći korisnici

 • pokretne ili polupokretne osobe
 • osobe koje boluju od zaraznih bolesti
 • osobe koje zbog svog psihičkog stanja nisu sposobne za suživot zajedno s drugim korisnicima Centra

Postupak prijama korisnika na stacionarni odjel

RC »Sveta Obitelj« prima korisnike temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalni rad ili temeljem tzv. privatnog smještaja. CZSR/korisnik/član obitelji podnose zahtjev za smještaj korisnika u Centar. Stručni tim Centra (ravnateljica, odjelna sestra i socijalna radnica) odlaze u kućni posjet korisniku te prikupljaju potrebnu dokumentaciju za prijam korisnika u RC »Sveta Obitelj«. Ukoliko korisnik zadovoljava kriterije prijama u Centar, izdaje se suglasnost za smještaj korisnika te se pristupa sklapanju Ugovora s obveznikom plaćanja smještaja.

Usluge koje pruža stacionarni odjel:

 • Smještaj
 • 24 - Hour medical supervision and care for severely disabled persons
 • 4 obroka (dijetalna u skladu sa zdravstvenim stanjem)
 • Higijensko održavanje prostora
 • Pranje odjeće korisnika
 • physiotherapy
 • Usluge socijalnog radnika
 • Usluge pedagoga
 • Duhovnu skrb
 • Rad s volonterima
 • Kulturno – zabavne aktivnosti za korisnike
Translation