Stacionarni odjel

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

Stručni tim:odjelna sestra

– medicinske sestre

– njegovateljice

-vanjski suradnik liječnik internista i drugi liječnici specijalisti po potrebi

– fizioterapeut

– socijalna radnica

– pedagog

– duhovna skrb

– po potrebi psiholog

 

Postupak prijama:

Pravo na smještaj mogu ostvariti sljedeći korisnici

 • osobe s urođenim invaliditetom neovisno o dobi
 • osobe sa stečenim invaliditetom neovisno o dobi
 • nepokretne osobe

Pravo na smještaj ne mogu ostvariti sljedeći korisnici

 • pokretne ili polupokretne osobe
 • osobe koje boluju od zaraznih bolesti
 • osobe koje zbog svog psihičkog stanja nisu sposobne za suživot zajedno s drugim korisnicima Centra

Postupak prijama korisnika na stacionarni odjel

RC »Sveta Obitelj« prima korisnike temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalni rad ili temeljem tzv. privatnog smještaja. CZSR/korisnik/član obitelji podnose zahtjev za smještaj korisnika u Centar. Stručni tim Centra (ravnateljica, odjelna sestra i socijalna radnica) odlaze u kućni posjet korisniku te prikupljaju potrebnu dokumentaciju za prijam korisnika u RC »Sveta Obitelj«. Ukoliko korisnik zadovoljava kriterije prijama u Centar, izdaje se suglasnost za smještaj korisnika te se pristupa sklapanju Ugovora s obveznikom plaćanja smještaja.

Usluge koje pruža stacionarni odjel:

 • Smještaj
 • 24 – satni medicinski nadzor i njega za teško nepokretne osobe
 • 4 obroka (dijetalna u skladu sa zdravstvenim stanjem)
 • Higijensko održavanje prostora
 • Pranje odjeće korisnika
 • Fizioterapija
 • Usluge socijalnog radnika
 • Usluge pedagoga
 • Duhovnu skrb
 • Rad s volonterima
 • Kulturno – zabavne aktivnosti za korisnike
Translation