Stacionarni odjel

Dom umirovljenika “Emaus” Potoci

Caritasov dom za stare i iznemogle “Betanija” Čapljina

Caritasov dom za stare i iznemogle “Sveta Obitelj” Mostar s podružnicama Dom “Betanija” Čapljina i Dom “Emaus” Potoci

Caritasov dom za stare i iznemogle

Caritasov dom za stare i iznemogle “Sveta Obitelj” Mostar

Područne jedinice:

 • Dom “Betanija” Čapljina
 • Dom “Emaus” Potoci

Stručni tim:odjelna sestra

– medicinske sestre

– njegovateljice

-vanjski suradnik liječnik internista i drugi liječnici specijalisti po potrebi

– fizioterapeut

– socijalna radnica

– duhovna skrb

Postupak prijama:

Pravo na smještaj mogu ostvariti sljedeći korisnici

 • nepokretne osobe

Pravo na smještaj ne mogu ostvariti sljedeći korisnici

 • pokretne ili polupokretne osobe
 • osobe koje boluju od zaraznih bolesti
 • osobe koje zbog svog psihičkog stanja nisu sposobne za suživot zajedno s drugim korisnicima Centra

Postupak prijama korisnika na stacionarni odjel

            RC »Sveta Obitelj« prima korisnike temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalni rad ili temeljem tzv. privatnog smještaja. CZSR/korisnik/član obitelji podnose zahtjev za smještaj korisnika u Centar. Stručni tim Centra (ravnateljica, odjelna sestra i socijalna radnica) odlaze u kućni posjet korisniku te prikupljaju potrebnu dokumentaciju za prijam korisnika u RC »Sveta Obitelj«. Ukoliko korisnik zadovoljava kriterije prijama u Centar, izdaje se suglasnost za smještaj korisnika te se pristupa sklapanju Ugovora s obveznikom plaćanja smještaja.

 

Usluge koje pruža stacionarni odjel:

 • Smještaj
 • 24 – satni medicinski nadzor i njega za teško nepokretne osobe
 • 4 obroka (dijetalna u skladu sa zdravstvenim stanjem)
 • Higijensko održavanje prostora
 • Pranje odjeće korisnika
 • Fizioterapija
 • Usluge socijalnog radnika
 • Duhovnu skrb
 • Rad s volonterima
 • Kulturno – zabavne aktivnosti za korisnike