• 28. 08. 2017. dnevni boravak edukacijsko – rehabilitacijskog odjela RC “Holy Family” započeo je s radom;
  • 04. 09. 2017. počinje se s radom s korisnicima dnevnog boravka kao i vanjskim korisnicima RC “Holy Family”.