• 28. 08. 2017. dnevni boravak edukacijsko – Rehabilitation Abteilung RC „Sveta Obitelj“ započeo je s radom;
  • 04. 09. 2017. počinje se s radom s korisnicima dnevnog boravka kao i vanjskim korisnicima RC „Sveta Obitelj“.