Naši korisnici su svoje majke obradovali pripremljenim nastupima te simboličnim darovima koje su radili sa svojim odgajateljima.