O nama

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan odlučio je sagraditi rehabilitacijski centar za osobe s posebnim potrebama kakav do tad nije postojao u Hercegovini. Centar je blagoslovljen i započeo s djelovanjem 2001. godine. Izgradnja objekta bila je moguća zahvaljujući dobročiniteljima Caritasa iz inozemstva posebice talijanskim redovničkim kongregacijama koje su se s ciljem izgradnje centra okupile u udrugu „Pro Bosinia ed Erzegovina“ na čijem je čelu bio don Giancarlo Pravettoni, redovnik kongregacije guanelijanaca. Stacionarni odjel te još neke prostorije sufinancirale su također katoličke organizacije iz Njemačke.

Ciljevi centra su: unaprijeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom, senzibilizacija šire društvene zajednice za njihove probleme te stručna pomoć obiteljima.

Misija:

Rehabilitacijski centar »Sveta Obitelj« utemeljen je radi prihvaćanja, socijalizacije, rehabilitacije i odgoja osoba s poteškoćama u razvoju.

Teži poremećaji u razvoju zahtijevaju drugačiju organizaciju odgojno-obrazovnog rada. Prihvat djece u ranom periodu od neprocjenjive je vrijednosti za njihovu rehabilitaciju te je potreban multidiscipliniran pristup.

Djelatnost centra odvija se u tri odjela:

Edukacijsko-rehabilitacijski odjel:

Nudi dnevni boravak i individualne programe rada s djecom s psihofizičkim poteškoćama u razvoju od 3. do 18. godine života. Uz suvremeno opremljeni prostor s učionicama i didaktičkim materijalom postoji prostor za fizioterapiju i fitnes sala te senzorna soba.

Stacionarni odjel

Pruža cjelodnevni boravak i pripadajuću medicinsku njegu teško nepokretnim osobama o kojima ne može skrbiti obitelj te pruža uslugu 24 – satne njege i pomoći.

Radionica Emanuel

U prilagođenoj radionici nudi se radno i socijalno osposobljavanje odraslih osoba s invaliditetom. U radionici je svakodnevno uključeno 12 osoba s invaliditetom.

Traduzione