Neradni dani u pedagoškoj 2017./18. godini za Edukacijsko-rehabilitacijski odjel su:

  • 01. 11. 2017. – Svi Sveti (srijeda)
  • 25. 12. 2017. do 08. 01. 2018. – Božićno vrijeme
  • 01. 03. 2018. – Dan nezavisnosti BiH (četvrtak)
  • 29. 03. 2018. – Veliki četvrtak (radi se do podne)
  • 30. 03. 2018. – Veliki petak
  • 02. 04. 2018. – Uskrsni ponedjeljak
  • 01. 05. i 02. 05. 2018. – Međunarodni praznik rada (01. 05. utorak, a 02. 05. srijeda)
  • 05. 2018. – Duhovski ponedjeljak Marija Majka Crkve
  • 05. 2018. – Tjelovo
  • 07. do 27. 08. 2018. – kolektivni godišnji odmor