• Proslavili smo Majčin dan na Edukacijsko-rehabilitacijskom odjelu u veselom druženju mama, njihove dječice i nas djelatnika. Neka slike same govore.