S našim dragim mama i njihovom dječicom uz gitaru, pjesmu i ples obilježili smo Majčin dan.