• Ovdje donosimo ilustraciju Križnog puta našeg korisnika Bože Marina Smoljana.
  • Slike su više od riječi.