Kontakt

Dom umirovljenika “Emaus” Potoci

Caritasov dom za stare i iznemogle “Betanija” Čapljina

Caritasov dom za stare i iznemogle “Sveta Obitelj” Mostar s podružnicama Dom “Betanija” Čapljina i Dom “Emaus” Potoci

Caritasov dom za stare i iznemogle

Caritasov dom za stare i iznemogle “Sveta Obitelj” Mostar

Područne jedinice:

  • Dom “Betanija” Čapljina
  • Dom “Emaus” Potoci

Adresa: Rehabilitacijski centar »Sveta Obitelj« za osobe s posebnim potrebama

Kneza Mihajla Viševića Humskog 21 B – D

BiH – 88 000 Mostar

Telefon/Faks: 00387(0)36 327-534

Službeni broj mobitela za vanjske korisnike edukacijsko – rehabilitacijskog odjela: 063/670-466

E – mail: rhc.sveta.obitelj@tel.net.ba

Web: www.caritas-mostar.ba i www.svetaobitelj.ba