Kontakt

Dom umirovljenika “Emaus” Potoci

Caritasov dom za stare i iznemogle “Betanija” Čapljina

Caritasov dom za stare i iznemogle “Sveta Obitelj” Mostar s podružnicama Dom “Betanija” Čapljina i Dom “Emaus” Potoci

Caritasov dom za stare i iznemogle

Caritasov dom za stare i iznemogle “Sveta Obitelj” Mostar

Područne jedinice:

  • Dom “Betanija” Čapljina
  • Dom “Emaus” Potoci

Adresa: Dom za stare i iznemogle »Sveta Obitelj«

Kneza Mihajla Viševića Humskog 21 B – D

BiH – 88 000 Mostar

Mobitel: 063/598-351

Telefon/Faks: 036/327-534

E – mail: rhc.sveta.obitelj@tel.net.ba

Web: www.caritas-mostar.ba i www.svetaobitelj.ba