Kontakt

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

“Nitko, ni u jednom životnom trenutku i bez obzira na tjelesno, psihološko ili socijalno stanje, ne smije biti promatran kao teret za zajednicu.”

Adresa: Rehabilitacijski centar »Sveta Obitelj« za osobe s posebnim potrebama

Kneza Mihajla Viševića Humskog 21 B – D

BiH – 88 000 Mostar

Telefon/Faks: 00387(0)36 327-534

Službeni broj mobitela za vanjske korisnike edukacijsko – rehabilitacijskog odjela: 063/670-466

E – mail: rhc.sveta.obitelj@tel.net.ba

Web: www.caritas-mostar.ba i www.svetaobitelj.ba