Naši korisnici edukacijsko-rehabilitacijskog odjela su bili na izletu u dvorištu kod Školskih sestara franjevki u Bijelom Polju. Djeca su se družila sa korisnicima njihova vrtića. Hvala im na ovom susretu.