10. 03. 2022. godine je održana edukacija za djelatnike Caritasa Mostar na temu Priručnik kodeksa ponašanja u prostorijama RC “Holy Family”. Edukaciju su održale kolege iz Caritasa BiH.