10. 03. 2022. godine je održana edukacija za djelatnike Caritasa Mostar na temu Priručnik kodeksa ponašanja u prostorijama RC “Sveta Obitelj”. Edukaciju su održale kolege iz Caritasa BiH.