Edukacijsko-rehabilitacijski odjel RC “Sveta Obitelj” je počeo pružati usluge i za dojenčad, jer su specijalistica rane intervencije i terapeutkinja senzorne edukacije prošle dodatnu edukaciju za rad s bebama.