Caritasov dom za stare i iznemogle “Sveta Obitelj” s podružnicama “Betanija” u Čapljini i “Emaus” u Potocima pored Mostara.