18.12. je održana Sveta Misa za bolesnike našeg Centra koju je predslavio don Rade Zovko. Nakon toga je održana priredba koju su pripremili korisnici edukacijsko-rehabilitacijskog odjela, stacionarnog odjela, radionice “Emanuel” i “Nazaret” zajedno sa djelatnicima. Poslije smo se zajedno družili uz glazbu te ukusna jela sa obiteljima naših korisnika.