• S radom u senzornoj sobi se započinje od 12. 09. 2016. godine. Novi korisnici se s liste čekanja pozivaju na procjenu, a za sve informacije se možete javiti na naš službeni broj mob.:063/670-466.